Privatumo politika

Bendrosios nuostatos
Šios Taisyklės sudarytos remiantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374.
kupriniupasaulis.lt internetinės parduotuvės administratorius (toliau – Duomenų gavėjas), yra vykdantis individualią veiklą pagal pažymą nr.290530.
Duomenų subjektas (toliau - Pirkėjas) yra kupriniupasaulis.lt internetinėje parduotuvėje užregistravęs paskyrą asmuo ir suvedęs joje teisingą ir tikslią informaciją - vardą, pavardę, pristatymo adresą, telefoną, el.pašto adresą.
Duomenų gavėjo teisės ir pareigos
Duomenų gavėjas gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris užregistruoja paskyrą kupriniupasaulis.lt  internetinėje parduotuvėje teisę į privatumą. 
Duomenų gavėjas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis - vardą ir pavardę, pristatymo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą tik prekės pristatymo Pirkėjui tikslais.
Duomenų gavėjas turi teisę reikalauti Pirkėjo ištaisyti netikslius ar neišsamius duomenis ir juos papildyti.
Duomenų gavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims.
Duomenų gavėjas įsipareigoja sunaikinti asmens duomenis tada, kai jie nebereikalingi jų tvarkymo tikslams. 
Pirkėjo teisės ir pareigos
Pirkėjas duoda sutikimą tvarkyti asmens duomenis prieš užregistruodamas paskyrą kupriniupasaulis.lt internetinėje parduotuvėje, perskaitęs ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspausdamas varnelę ant "susipažinau ir sutinku su Privatumo politika". 
Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, ir prisijungęs prie savo paskyros juos tvarkyti.
Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti ar ištrinti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis informuodamas Duomenų gavėją elektroniniu paštu [email protected], arba paskambindamas telefonu. 
Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.
Slapukai
El.parduotuvės kupriniupasaulis.lt programinė įranga naudoja slapukus. Slapukai naudojami nustatyti kalbą (Lietuvių), valiutą (Euras), bei naršymo sesijai identifikuoti.
El. parduotuvės slapukai neseka ir nerenka jokių asmeninių duomenų.
Baigiamosios nuostatos
Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.